TIN TỨC

Quý 1/2021, kinh tế Đà Nẵng đang khởi sắc trở lại!

“Với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt thực hiện mục tiêu kép vừa tăng cường phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phục hồi tăng trưởng và phát triển kinh tế, Đà Nẵng là một trong các địa…