Bản tin Công thương quý III/2018

Các tòa nhà căn hộ, tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt mua điện cao hơn quy định?

30/08/2018

 

Hiện các hộ kinh doanh, dịch vụ, các hộ sinh hoạt tại các tòa nhà căn hộ, tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt trên địa bàn Đà Nẵng đang phải mua điện cao hơn so với quy định hiện hành. Việc này thực hư thế nào?

Theo số liệu báo cáo của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (DNPC), đến tháng 4/2018, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có khoảng 50 chung cư, căn hộ cao cấp, tổ hợp thương mại – dịch vụ và sinh hoạt. Với đặc điểm chung của các tòa nhà căn hộ, tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt là tòa nhà cao tầng, có nhiều đối tượng sử dụng điện với các mục đích khác nhau, trong đó các tầng thấp thường cho thuê để làm văn phòng thương mại – dịch vụ, các tầng trên là các căn hộ được bán hoặc cho thuê để ở, sinh hoạt nên việc áp dụng giá điện đòi hỏi cần sự phối hợp đồng bộ giữa DNPC và chủ đầu tư tòa nhà.

Trong khi hầu hết các tòa nhà đều đạt được thỏa thuận về bàn giao hệ thống điện cho DNPC để quản lý vận hành, bán lẻ điện trực tiếp đến từng khách hàng thì vẫn còn một số tòa nhà chưa thể bàn giao hệ thống điện cho Công ty, dẫn đến việc áp dụng giá điện cho khách hàng sinh hoạt, hộ kinh doanh, dịch vụ trong tòa nhà còn gặp nhiều lúng túng.

Sau khi rà soát danh sách các tòa nhà chung cư, căn hộ cao cấp, tổ hợp thương mại – dịch vụ và sinh hoạt mà DNPC không bán lẻ điện trực tiếp cho khách hàng, Sở Công Thương đã phối hợp với DNPC, Điện lực Hải Châu, Điện lực Sơn Trà thành lập Đoàn kiểm tra về giá điện tại các tòa nhà căn hộ, tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với mục đích kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư tòa nhà áp dụng giá bán điện cho khách hàng là các hộ sinh hoạt, các hộ thuê mặt bằng để kinh doanh theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá bán điện.

  1. Đối với việc áp dụng giá điện của DNPC với tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt: Qua kiểm tra, 5/6 tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt được áp dụng giá bán lẻ điện kinh doanh, trong đó 3 tòa nhà áp dụng giá điện ở cấp điện áp 22kV, 2 tòa nhà áp dụng giá điện ở cấp điện áp dưới 6kV. Giá bán điện theo cấp điện áp phụ thuộc vào vị trí lắp đặt hệ thống đo đếm điện, hợp đồng mua bán điện ở cấp trung áp hay hạ áp theo thỏa thuận giữa DNPC và chủ đầu tư tòa nhà. Bên cạnh đó, giá bán điện cho các tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt được xác định theo thời gian sử dụng trong ngày (giờ cao điểm, giờ bình thường, giờ thấp điểm) do có máy biến áp riêng công suất >25kVA và sử dụng điện theo mục đích kinh doanh, dịch vụ. Chỉ có 1 tòa nhà căn hộ được áp dụng giá điện dựa trên tỷ lệ sử dụng điện theo các mục đích khác nhau (gồm: sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ, chiếu sáng công cộng).
  2. Đối với việc áp dụng giá điện của chủ đầu tư tòa nhà căn hộ, tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt đối với các hộ sinh hoạt, các hộ thuê mặt bằng kinh doanh tại tòa nhà: Nhìn chung, mỗi tòa nhà căn hộ, tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt thu tiền điện đối với hộ sinh hoạt, hộ thuê mặt bằng kinh doanh, dịch vụ theo nhiều phương thức khác nhau (khoán vào tiền thuê nhà, tính trung bình theo giá bán lẻ điện kinh doanh 3 giá đối với các hộ sinh hoạt…).

Đối với các hộ sinh hoạt thì chỉ có các hộ sinh hoạt tại tòa nhà (áp dụng giá điện theo tỷ lệ sử dụng điện) được hưởng giá điện theo giá bán lẻ điện sinh hoạt, các hộ sinh hoạt tại các tòa nhà khác bị áp dụng giá điện trung bình theo giá bán lẻ điện kinh doanh (3 giá) là không đúng giá điện theo quy định.

Đối với các hộ thuê mặt bằng kinh doanh, việc áp dụng giá bán lẻ điện kinh doanh 3 giá theo hóa đơn tiền điện trong khi sản lượng điện tiêu thụ hàng tháng của một số hộ thuê mặt bằng kinh doanh dịch vụ <2.000 kWh/tháng, công-tơ điện lắp đặt không phải là công-tơ 3 giá nên các hộ thuê mặt bằng kinh doanh này không thuộc đối tượng áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng trong ngày, do đó việc áp dụng giá điện 3 giá dựa vào hóa đơn tiền điện là không đúng với quy định.

Như vậy, việc áp dụng giá điện của DNPC đối với các tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt về cơ bản đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, do một số chủ đầu tư tòa nhà không nắm bắt và kê khai đầy đủ, kịp thời đối tượng, mục đích sử dụng điện với các Điện lực quận thuộc DNPC nên chưa thể thỏa thuận được tỷ lệ sử dụng điện theo mục đích sử dụng. Đó cũng chính là nguyên nhân làm các hộ kinh doanh, dịch vụ, các hộ sinh hoạt tại các tòa nhà căn hộ, tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt đang phải mua điện cao hơn so với quy định hiện hành.

Qua kiểm tra, Sở Công Thương cũng đã hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc việc áp dụng giá điện theo quy định, đảm bảo nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.■

MINH HUY