Contact

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Thành phố Đà Nẵng

  • Address: Số 9, Cách mạng tháng 8, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Phone: +84.236.3896571 | 22122830
  • Email: kcxttm@danang.gov.vn; danangtpic@gmail.com