Cơ hội giao thương

Hỗ trợ doanh nghiệp nữ tăng tốc khởi nghiệp

04/03/2021

Chương trình WISE Accelerator 2021 do WISE Vietnam (Sáng kiến Hỗ trợ phụ nữ Khởi nghiệp và Kinh doanh) tổ chức vừa chính thức mở đăng ký cho các doanh nghiệp tham gia. WISE Accelerator 2021 là chương trình tăng tốc kinh doanh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nữ.

Qua 2 năm tổ chức, chương trình đã tăng tốc khởi nghiệp cho hơn 30 startup nữ tiềm năng với tổng số vốn gọi thành công là 2,5 triệu USD. Đối tượng tham gia WISE Accelerator 2021 là doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ hoặc doanh nghiệp có sản phẩm hướng tới đối tượng người dùng là phụ nữ; các doanh nghiệp trên phải có sản phẩm phù hợp với thị trường Việt Nam và đang có kế hoạch phát triển thị trường mới tại quốc tế, mong muốn kêu gọi vốn đầu tư quốc tế. Doanh nghiệp nữ tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ để kết nối với mạng lưới đầu tư thiên thần và quỹ đầu tư mạo hiểm, cùng với việc xúc tiến xuất khẩu thông qua nền tảng xuất khẩu số. Doanh nghiệp gửi đăng ký tại https://forms.gle/2NvRNnYcbgX1rq4h8 từ nay đến hết ngày 15-3-2021.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng vừa phát động cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm sản phẩm OCOP”. Mục tiêu nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới, hướng đến giải quyết các vấn đề của cộng đồng, góp phần tạo sự đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Đối tượng dự thi được chia làm 2 nhóm: doanh nghiệp và không phải là doanh nghiệp.

Cụ thể, nhóm doanh nghiệp là các doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, làm chủ hoặc các doanh nghiệp, hợp tác xã có ít nhất 50% lao động là phụ nữ yếu thế hoặc sản xuất sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho phụ nữ yếu thế. Nhóm không phải doanh nghiệp là phụ nữ yếu thế, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi HIV, phụ nữ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng; nữ sinh viên; mô hình sinh kế giảm nghèo có ít nhất 2/3 thành viên thuộc hộ nghèo tại địa bàn các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn… Người tham dự gửi ý tưởng dự thi đối với nhóm doanh nghiệp tại https://bitly.com.vn/e9mfox; đối với nhóm không phải doanh nghiệp tại https://bitly.com.vn/1y72p2  từ nay đến hết ngày 15-4-2021.

(Nguồn: baodanang.vn)