HỘI CHỢ TRIỂN LÃM Hội chợ triển lãm Đà Nẵng

Thư cám ơn - Hội chợ Xuân Đà Nẵng 2021

Hội chợ Xuân – Đà Nẵng 2021 thành phố Đà Nẵng từ ngày 26 tháng 01 đến ngày 01 tháng 02 năm 2021 đã được tổ chức thành công tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm, số 09 Cách Mạng tháng Tám, Đà Nẵng.

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM Hội chợ triển lãm trong nước

Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công thương Quảng Ngãi năm 2021

Hội chợ là dịp để các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương, là cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi, liên kết hợp tác, đồng thời giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản…