SỰ KIỆN Cơ hội giao thương

Mời tham gia kết nối các sản phẩm OCOP vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gồm các hoạt động kết nối các sản phẩm OCOP, xây dựng các điểm bán và giới thiệu sản phẩm OCOP,.. Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Kết nối các sản phẩm OCOP và các điểm bán và…

SỰ KIỆN Phiên chợ hàng việt

Khai mạc phiên chợ hàng Việt tại xã Hòa Nhơn

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ chính trị và chương trình xúc tiến thương mại năm 2019, được sự chỉ đạo của Sở Công Thương TP. Đà Nẵng và sự đồng ý của UBND huyện Hòa Vang, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Đà Nẵng phối hợp…