TIN TỨC Tin địa phương

[Đà Nẵng] Dành cho các doanh nghiệp quan tâm đến thị trường Lào

Nhằm tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tuyên truyền nội dung Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh bán hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020 – 2024” trên địa bàn…