ITPC Đà Nẵng
 • English
 • ITPC Đà Nẵng
 • English
 • Tham dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020
  20/11/2020
  Tham dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020

  Ngày 20 tháng 11 năm 2020, tại Đà Nẵng, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và Phát động chương trình Hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 – […]

  Kiểm toán năng lượng tại Khách sạn Novotel
  06/11/2019
  Kiểm toán năng lượng tại Khách sạn Novotel

  Trong 2 tháng 10&11/2019, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng triển khai Kiểm toán năng lượng tại Công Ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn – Khách san Novotel. Theo đó, đội kiểm toán năng lượng của Trung tâm phối hợp với cán bộ kỹ thuật của Công ty […]