Địa phương

Báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2021 và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021

14/06/2021

Báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2021 và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng

Xem báo cáo tại: 148.BC.TTKCXT.signed.signed