Công văn gửi các công ty kinh doanh lĩnh vực quảng cáo, tổ chức sự kiện, xây dựng thương mại v/v chào giá các gói thầu tổ chức hội chợ Xuân 2023 thành phố Đà Nẵng

(Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng – ITPC)