Hội thảo, đào tạo, tập huấn

Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

18/05/2020

Hiệp định EVFTA dự kiến được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn dự kiến vào cuối tháng 5/2020 và dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 7/2020.

Để tận dụng hiệu quả cơ hội mà Hiệp định EVFTA mang lại, việc nắm vững các cam kết trong Hiệp định này là rất quan trọng. Bộ Công Thương sẽ tổ chức Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định EVFTA diễn ra từ cuối tháng 5 đến tháng 6/2020 gồm 03 khóa tập huấn như sau:

STT Nội dung khóa tập huấn Đối tượng Thời
hạn
đăng ký
1 CAM KẾT DỊCH VỤ – ĐẦU TƯ TRONG HIỆP ĐỊNH EVFTA – Cán bộ tại các cơ quan liên quan đến việc cấp phép dịch vụ – đầu tư của các tỉnh, thành phố
trên cả nước;
– Các công ty tư vấn luật hoặc các đối tượng
quan tâm khác.
Trước ngày
20/5/2020
2 THUẾ QUAN VÀ TIẾP CẬN
THỊ TRƯỜNG EU TRONG
HIỆP ĐỊNH EVFTA
– Các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập
khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp đang xuất
khẩu sang thị trường EU;
– Các đối tượng quan tâm khác.
Trước ngày
26/5/2020
3 CAM KẾT VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH
EVFTA
– Các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập
khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp đang xuất
khẩu sang thị trường EU;
– Các đối tượng quan tâm khác.
Trước ngày
03/6/2020

 

Do được thực hiện trên môi trường online nên các khóa tập huấn không hạn chế số lượng người đăng ký và hoàn toàn miễn phí.

Link đăng ký tham gia: https://bit.ly/evfta

Kính mời các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm đăng ký tham gia. Thông tin chi tiết, chương trình học tại file đính kèm (Xem tại đây).

(Phòng XTTM)