Thủ công mỹ nghệ

CƠ SỞ ĐÁ MỸ NGHỆ NGUYỄN HÙNG

18/10/2017

Địa chỉ: 85 Huyền Trân Công Chúa,Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại : (0236) 3836310
Fax : (0236) 3969499
Email: nguyenhungstone@gmail.com
Website: nguyenhungstone.com
Giám đốc: Nguyễn Hùng

1. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Chế tác các loại tượng bằng đá như : tượng thú các loại, tranh, non bộ, tháp nước, tượng người, tượng Phật, tượng Chúa, phù điêu…

2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Châu Á, châu Âu.