Dịch vụ

CÔNG TY BẢO VIỆT ĐÀ NẴNG

30/10/2017

Địa chỉ: 97 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3812322
Fax: (0236) 3821601
Email: danang@baoviet.com.vn
Website: baoviet.com.vn
Giám đốc: Lê Kim Thái

1. Lĩnh vực kinh doanh:

Là doanh nghiệp Bảo hiểm Nhà Nước hoạt động kinh doanh bảo hiểm Phi Nhân thọ lớn nhất và duy nhất trên toàn lãnh thổ Việt Nam với mạng lưới rộng khắp và các sản phẩm bảo hiểm đa dạng như bảo hiểm hàng không, bảo hiểm con người, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm công trình xây dựng – lắp đặt, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển, bảo hiểm tàu biển, tàu sông – tàu cá…

2. Sản phẩm xuất khẩu:

– Dịch vụ bảo hiểm cho hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài

– Bảo hiểm rủi ro tín dụng

3. Sản phẩm nhập khẩu

– Dịch vụ bảo hiểm cho hàng hóa nhập của các tổ chức và cá nhân

4. Hệ thống quản lý chất lượng:

TCVN ISO 9001:2008/ISO 9001: 2008