Dệt may - Da giày

CÔNG TY CỔ PHẦN 28 ĐÀ NẴNG

31/10/2017

Địa chỉ: 67 Duy Tân, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại : (0236) 3618595
Fax : (0236) 3615036
Email: agtexdna@dng.vnn.vn
Website: agtexdanang.com.vn
Giám đốc: Hồ Thanh Thuỷ

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Đồng phục và quần áo bảo hộ.

1.Thị trường xuất khẩu và sản phẩm xuất khẩu:

a/ Thị trường xuất khẩu: Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản…

b/ Sản phẩm xuất khẩu: các mặt hàng may mặc.

2.Hệ thống quản lý chất lượng:

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; hệ thống trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA 8000:2008 và WRAP.