Dịch vụ

CÔNG TY CỔ PHẦN ASIATRANS VIỆT NAM

30/10/2017

Địa chỉ: 421 Trần Hưng Đạo, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3888009 – 3889088
Fax: (0236) 3887576 – 3887739
Email: vietnam@asiatrans.biz
Website: asiatrans.com.vn
Tổng Giám đốc: Mai Văn Quang

1. Lĩnh vực kinh doanh:

Đại lý hàng hải, giao nhận quốc tế, logistics, vận chuyển xuyên biên giới. Với các văn phòng trên toàn quốc và mạng lưới đại lý toàn cầu giúp chúng tôi có được mối quan hệ mật thiết với các khách hàng và các cảng biển, giúp chúng tôi thoả mãn các yêu cầu của các đối tác một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bên cạnh đó, mối quan hệ thành viên với các hiệp hội chuyên ngành giúp chúng tôi có được vị thế tốt trong lĩnh vực công nghiệp hàng hải.

2. Thị trường xuất khẩu:

Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ

3. Sản phẩm xuất khẩu:

Đại lý hàng hải, giao nhận quốc tế, logistics nội địa, vận chuyển xuyên biên giới.

4. Thị trường nhập khẩu:

Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ