Nông sản - Thực phẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG

18/10/2017

Địa chỉ: Tầng 16, Công viên phần mềm, Toà nhà 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3888625 – 3888626
Fax: (0236) 3821252
Email: danafood@danafood.com.vn
Website: danafood.com.vn
Tổng Giám đốc: Phạm Tấn Củng

1. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Kinh doanh lương thực, thực phẩm và nông sản, xay xát chế biến, vận tải lương thực và hàng hóa; dịch vụ thương mại.

2. Thị trường xuất khẩu:

Indonesia, Philipin, Trung Đông, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ucraina….

3. Sản phẩm xuất khẩu:

Gạo, hồ tiêu, sắn lát