Thủy sản

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN NAM Ô

18/10/2017

Địa chỉ: K7/32/1 Nguyễn Phước Chu, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3842295
Fax: (0236) 3842295
Email: ctcptsnamo@gmail.com
Website: nuocmamnamo.danang.vn
Giám đốc: Phan Thành Đức

1. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Chế biến và kinh doanh các mặt hàng hải sản , trong đó nước mắm là mặt hàng chủ lực.

2. Thị trường xuất khẩu

Lào