Dược phẩm - Hóa mỹ phẩm - Thiết bị y tế

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEMCO

18/10/2017

Địa chỉ: Đường số 3, Khu công nghiệp Hoà Cầm, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3787888 – 3787999
Fax: (0236) 3787979
Email: kinhdoanh@memco.vn
Website: memco.vn
Tổng Giám đốc: Nguyễn Minh Ruyện

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

Hoạt động tư vấn quản lý như chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y dược