Nông sản - Thực phẩm

CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ LONG

18/10/2017

Địa chỉ: 123 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3825426
Fax: (0236) 3863515
Email: longcaphe123@gmail.com
Website: longcoffee.com – longcoffee.vn
Giám đốc: Đỗ Long

1. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Chuyên mua bán, sản xuất cà phê bột, cà phê hòa tan với quy mô 960 tấn/năm.

2. Thị trường xuất khẩu:

Đông Nam Á

3. Danh hiệu đạt được:

Hàng Việt Nam chất lượng cao

2. Hệ thống quản lý chất lượng:

Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm và Chi cục Phát triển Nông thôn Quản lý Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Đà Nẵng