Thủy sản

CÔNG TY TNHH MTV THỦY SẢN TUẤN LỘC

18/10/2017

Add: 22 Hồng Thái, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Tel : (0236) 3741.956
Fax : (0236) 3741.956
Email: antuanavp5@gmail.com
Website: tuanlocseafood.com
Giám đốc: Nguyễn Văn Tuấn

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Chuyên cung cấp các loại hải sản tươi sống nước ngọt & nước mặn: cá bớp, cá cánh én, cá dìa, ba ba, cá chạch quế, cá chép dòn…