Hội thảo, đào tạo, tập huấn

[Đà Nẵng] Mời tham gia đào tạo quản trị kinh doanh

08/12/2020

Nhằm giúp các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, xây dựng chiến lược, quản trị marketing, quản trị tài chính và các kỹ năng đàm phán, ký kết hợp đồng, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương – Bộ Công Thương tổ chức 01 lớp đào tạo quản trị kinh doanh cho các cơ sở, doanh nghiệp thuộc Chương trình Khuyến công Quốc gia năm 2020 tại Thành phố Đà Nẵng.          

– Thời gian: Khai mạc 7h30 ngày 10 tháng 12 năm 2020 (Thứ năm).

–  Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trung tâm Hội chợ triển lãm – Số 09 Cách Mạng tháng Tám, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

– Nội dung:
Chuyên đề 1: Quản trị chiến lược
. Tầm quan trọng, nguyên tắc, trình tự lập kế hoạch kinh doanh

. Xây dựng cơ chế phối kết hợp giữa các bộ phận, cá nhân
. Triển khai các sáng kiến tăng trưởng

+ Chuyên đề 2: Quản trị Marketing
. Xu hướng marketing trong thời đại mới

. Nghiên cứu và dự báo thị trường
. Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm

+ Chuyên đề 3: Quản trị tài chính
. Hệ thống báo cáo tài chính và hướng dẫn đọc báo cáo tài chính

. Phân tích báo cáo tài chính theo các phương pháp xu hướng, so sánh chéo

Chuyên đề 4: Đàm phán và ký kết hợp đồng
. Các bước của quá trình đàm phán

. Quy định của pháp luật về ký kết hợp đồng thương mại
. Thực hành đàm phán theo tình huống giả định

+ Chuyên đề 5: Kỹ năng bán hàng
. Nhận biết tâm lý, hành vi tiêu dùng

. Quy trình và phương pháp bán hàng hiệu quả
. Một số kỹ năng cho người bán hàng

– Đối tượng tham dự: cán bộ, cán bộ quản lý làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố.

– Số lượng học viên: 50 người/01 lớp (học viên nộp ảnh 4*6 để cấp giấy chứng nhận).

– Chi phí: Miễn 100% học phí, tài liệu, học viên được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học.

Trung tâm kính thông báo đến quý cơ sở, doanh nghiệp, đơn vị để đăng ký tham gia trước ngày 10/12/2020. Liên hệ Bà Lê Thị Thanh Trang – 0905.319787 – 0236.3889285 – Phòng Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp – Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại – Email: khuyencongdng@gmail.com./

(ITPC Đà Nẵng)