Tin quốc tế

Danh sách doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế tại Thụy Điển, Đan Mạch, Na uy, Phần Lan

23/04/2020

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Ai-xơ-len, Nauy, Lát-vi-a) cung cấp danh sách và Website chính thức một số doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế tại khu vực thị trường Thụy Điển, Đan Mạch, Na uy, Phần Lan như sau:

Danh sách doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế tại Đan Mạch

1.Royal Court Pharmacy AS

https://kongelighof.apotekeren.dk
2. Apopro AS
https://apopro.dk
3. Apoteket Denmark AS
https://www.apoteket.dk
4. DanCare Sales ApS
http://www.dancare.com
5. Exel Madsen AS
https://www.axel-madsen.dk/
6. Lohmann & Rauscher AS
https://www.lohmann-rauscher.com/dk-da/
7. MeDIQ Danmark AS
https://www.mediqdanmark.dk
8. Scan-Med AS, Denmark
https://scan-med.dk/frontpage.aspx

Danh sách doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế tại Na Uy

1. Alliance Heathcare
http://www.alliance-healthcare.no/english
2. Apotek 1
https://www.apotek1.no
3. Norsk Medisinaldepot
http://www.nmd.no
4. Ditt Apotek
http://www.dittapotek.no
5. Ks Drammen Papir Engros AS
https://www.norengros.no
6. Maske AS
https://www.maske.no
7. Mediq Norge AS
https://www.mediqnorge.no
8. OneMed OS
https://www.onemed.no

Danh sách doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế tại Phần Lan

1. Tamro OY
https://www.tamro.fi/en/ContactUs/Pages/SalesAndMarketing.aspx – Tamro
2. Oriola OY
https://www.oriola.com/about-us/ – Oriola
3. Apteekki Oy
http://www.aarreapteekki.fi
4. Vestek OY
http://www.vestek.fi/en/tekstiilihuollon-tarvikkeet/
5. Pedihealth OY
http://www.vestek.fi/en/tekstiilihuollon-tarvikkeet/
6. Suomen Sairaalatukkiu OY
https://www.sairaalatukku.com
7. Waloplast OY
http://www.waloplast.fi
8. West Coast Phâm Finland OY
http://www.westcoastpharma.fi
9. MeDIQ Danmark AS
https://www.mediqdanmark.dk
10. Scan-Med AS, Denmark
https://scan-med.dk/frontpage.aspx

Danh sách doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế tại Thuỵ Điển
1. Apoteket AB
http://www.apoteket.se
2. Apotek Hjartat AB
https://www.apotekhjartat.se
3. Kronans Apotek AB
https://www.kronansapotek.se
4. Mölnlycke Health Care AB
https://www.molnlycke.com
5. Cortec Medical AB
kundservice@cortec.com

6. Akla AB

Startpage

7. Orkla Care AB

Orkla Care Sverige

8. Hillrom AB
http://www.liko.se
9. Baxter Medical AB
https://www.baxter.com
10. Novatis AB
https://www.novartis.se
11. Unimedic Pharma AB
https://www.unimedicpharma.se/en/
12. Medic 24 AB

Hjem

13. Mediplast AB

https://www.mediplast.com/en/Home.aspx

(Theo http://www.vietrade.gov.vn)