Nông sản - Thực phẩm

DNTN TRÉ BÀ ĐỆ

18/10/2017

Địa chỉ: 81 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 2218067
Fax: (0236) 3828067
Email: trebadedn@gmail.com
Website: trebade.com.vn
Giám đốc: Nguyễn Chánh

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Sản xuất và phân phối các sản phẩm thực phẩm truyền thống Đà Nẵng . Các sản phẩm chính: tré, chả bò, nem chua, tương ớt.