ITPC Đà Nẵng
 • English
 • ITPC Đà Nẵng
 • English
 • Trang chủ » Giới thiệu

  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng


  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng có chức năng cung cấp các dịch vụ công và các dịch vụ khác trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại.

  Địa chỉ: 09 Cách Mạng Tháng Tám, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

  Điện thoại: +84. 236 3896571

  Email: tpc@danang.gov.vn; danangtpic@gmail.com

  Nhiệm vụ và quyền hạn

  CƠ CẤU TỔ CHỨC


  Giám đốc:

  Lê Thanh Hạ

  Điện thoại: 84.236.3889475

  Di động: 0913.413.094

  Email: halt5@danang.gov.vn

  Phó Giám đốc

  Bùi Văn Minh

  Di động: 0903.575.596

  Email: minhbv@danang.gov.vn

  Phó Giám đốc

  Nguyễn Hữu Bình

  Di động: 0979.642.777

  Email: binhnh1@danang.gov.vn

  CÁC PHÒNG BAN

  Phòng Tổ chức - Hành chính

  (+84 236 3898165)

  Trưởng phòng: Hồ Lộc Bình

  Điện thoại: 0982 494 131

  Email: binhhl@danang.gov.vn

  Phòng Xúc tiến Thương mại

  (+84 236 3896571)

  Trưởng phòng:
  Nguyễn Thị Thanh Xuân

  Điện thoại: 0914 169 170

  Email: xuanntt@danang.gov.vn

  Phòng Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

  (+84 236 3889285)

  Trưởng phòng:
  Trương Quang Trung

  Điện thoại: 0982 091 096

  Email: trungtq@danang.gov.vn

  Ban Quản lý Trung tâm Hội chợ Triển lãm

  (+84 236 3699195)

  Trưởng phòng:
  Phan Xuân Hoàng

  Điện thoại: 0985 001 011

  Email: hoangpx@danang.gov.vn