Hội thảo, đào tạo, tập huấn

[Hà Nội] Mời tham dự các hoạt động của Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến 2020”

11/12/2020

Sở Công Thương nhận được Công văn số  431/BCT-AM ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc mời tham dự các hoạt động của Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến 2020”.

Thực hiện Quyết định số 1513/Q-TTg ngày 3 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020”, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, Bộ Công Thương đã tổ chức thực hiện tập trung, đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam thông qua hệ thống phân phối nước ngoài. Để tổng kết những kết quả Đề án đã đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai và xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai đề án trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp cùng các nhà phân phối nước ngoài tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến 2020” và Tập huấn, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các Tập đoàn phân phối nước ngoài, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 07h30 Thứ Năm, ngày 17 tháng 12 năm 2020
  2. Địa điểm: Hội trường Bộ Công Thương, 21 Ngô Quyền, Hà Nội
  3. Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
  4. Chủ trì: Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương
  5. Thành phần: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; Cơ quan đại diện Thương mại Việt Nam tại các nước; Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố; các Tập đoàn phân phối nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (Tập đoàn: Aeon; Lotte; Mega Market; Walmart; Decathlon; Central Retail); Công ty Logistic, Ngân hàng và các doanh nghiệp sản xuât, xuất khẩu của Việt Nam.
  6. Nội dung: (đính kèm)
  7. Đăng ký tham dự:

Các doanh nghiệp tham dự vui lòng đăng ký trực tuyến trước ngày 14/12/2020 tại đường link sau: https://bit.ly/TongKetDeAnPhanPhoi

Chi tiết xin liên hệ:
Anh Đỗ Việt Tùng, Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ (Bộ Công Thương)
SĐT: 0913009130, Email: goglobal.moit@gmail.com.
Sở Công Thương kính thông báo để các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Đà Nẵng biết và đăng ký tham dự./.

(Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng)