Tin trong nước

Hỗ trợ, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang

26/04/2021

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng (ITPC Đà Nẵng) nhận được văn bản số 395/SCT-QLTM ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Giang.

Nhằm giới thiệu, tìm kiếm, kết nối thị trường, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Giang, ITPC Đà Nẵng trân trọng giới thiệu thông tin và kính mời các doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn thành phố Đà Nẵng liên hệ, ký kết hợp đồng tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh Bắc Giang.

Danh sách 95 sản phẩm OCOP gồm 24 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 71 sản phẩm đạt hạng 3 sao, vui lòng xem file đính kèm

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Bắc Giang
Địa chỉ: số 18, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Bắc Giang
Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Hồng Phượng; Điện thoại: 0976837566, Email: phuongnh_sct@bacgiang.gov.vn.

*Đính kèm: Danh sách sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang

(ITPC Đà Nẵng)