Tin trong nước

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Kiên Giang

29/03/2021

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Kiên Giang, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng thông tin, giới thiệu tới các doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn thành phố tìm hiểu và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Kiên Giang.

Trung tâm đính kèm danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh và các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Kiên Giang. (Danh sách)

Các doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn thành phố có nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết, kết nối, ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm vui lòng liên hệ. 

Phòng Quản lý thương mại
Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang
Số 840 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa; TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 02973 814 195;
Email: qltm.sct@kiengiang.gov.vn.

(Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng)