HỘI CHỢ TRIỂN LÃM Hội chợ triển lãm Đà Nẵng

Mời tham gia Hội chợ Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2021

Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2021 (Hội chợ EWEC Đà Nẵng 2021) sẽ được tổ chức từ ngày 04 đến ngày 09 tháng 8 năm 2021 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, số 9 đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, thành…

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM Hội chợ triển lãm trong nước

[Huế] Mời tham gia Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế năm 2021

Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế năm 2021 là hoạt động thuộc Chương trình khuyến công quốc gia năm 2021 của Bộ Công Thương; Hội chợ nằm trong chuỗi các sự kiện diễn ra trong Festival nghề truyền thống Huế 2021.