Tin trong nước

Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ cam, bưởi và các nông sản chủ lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang năm 2021.

09/11/2021

– Thời gian: Từ 08h00 – 09h45, ngày 11/11/2021 (thứ Năm).
– Phương thức Hội nghị: Trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Zoom tại các điểm cầu
trong và ngoài tỉnh theo hướng dẫn dưới đây và được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng
của Đài PT-TH tỉnh Bắc Giang, cụ thể:
Cách 1: Tham gia bằng đường link:
https://us02web.zoom.us/j/89851214099?pwd=NzVkdUdDVmVOUS9XRXVNZm
xWVDhqZz09
Cách 2: Tham gia bằng ID phòng họp: ID: 898 5121 4099; Pass: Abc@123456
– Nội dung chương trình: CV gui SCT TP Da Nang_signed_signed_signed_signed -1-