Địa phương

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng

13/01/2020

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng

File đính kèm: 431/KH-TTKCXT ngày 31/12/2019