Địa phương

Kế hoạch tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực năm 2020 tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng

18/02/2020

Kế hoạch tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực năm 2020 tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng

KH 28 thuc hien CT29 TTKCXT