Liên hệ

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Thành phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ: Số 9, Cách mạng tháng 8, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Điện thoại: +84.236.3896571
  • Email: kcxttm@danang.gov.vn; danangtpic@gmail.com