Tin địa phương

Mời chào giá gói thầu dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và mở rộng các rủi ro đặc biệt tại công trình Trung tâm Hội chợ triển lãm

20/09/2022

Kính gửi: Các công ty kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và mở rộng các rủi ro đặc biệt cho công trình Trung tâm Hội chợ Triển lãm tại 09 Cách Mạng Tháng Tám, phường
Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng với giá trị tài sản (xem chi tiết trong vb 347 đính kèm)

Để đảm bảo việc mua bảo hiểm đúng quy định, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng kính đề nghị các công ty kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nếu có nhu cầu bán bảo hiểm thì gửi chào giá cho chúng tôi trước ngày 23/9/2022 theo thông tin dưới đây:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: 09 Cách Mạng Tháng Tám, phƣờng Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Trân trọng!