Mời tham dự trực tuyến Lễ khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021 và Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam 2021

14/04/2021

Hướng tới kỷ niệm ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4, nhằm tăng cường nhận biết Thương hiệu quốc gia Việt Nam và quảng bá, giới thiệu các doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia ra thị trường trong và ngoài nước;

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Chương trình Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2021, diễn ra từ ngày 19 đến hết ngày 25/4/2021; Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương tổ chức điểm cầu trực tuyến Lễ khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021 và Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam 2021.

Sở Công Thương trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo Quý cơ quan/đơn vị đến tham dự Chương trình nêu trên.

Thời gian: 8 giờ 00, Thứ Hai, ngày 19 tháng 4 năm 2021 (01 buổi)

Địa điểm:  Phòng họp Sở Công Thương, Tầng 9 Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú – Đà Nẵng

Nội dung: Tham gia trực tuyến Lễ khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2021 và Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam 2021 do Lãnh đạo Bộ Công Thương chủ trì.

Thành phần:

– Lãnh đạo Sở Công Thương;

– Các Phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở: Phòng Quản lý Thương mại, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

– Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam và các doanh nghiệp tiềm năng (Nếu doanh nghiệp không tham dự trực tiếp).

Vui lòng xác nhận đăng ký tham dự về Sở Công Thương (qua phòng Quản lý Thương mại) trước ngày 16/4/2021 (Tầng 19 – Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú- Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3822525, email: qltmsct@danang.gov.vn).

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng rất mong sự quan tâm, tham dự đông đủ của Quý cơ quan, đơn vị.

(Sở Công Thương Đà Nẵng)

Đính kèm: Chương trình dự kiến