Khuyến công

Mời tham gia Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố – Đà Nẵng năm 2021

05/04/2021

Thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) cấp thành phố – Đà Nẵng năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại TP Đà Nẵng kính thông báo đến Quý doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đăng ký tham gia chương trình như sau:

1. Mục tiêu chương trình

Nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp nông thôn có chất lượng và giá trị cao về mặt kinh tế – kỹ thuật – xã hội và môi trường trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Các sản phẩm đạt giải được xét ưu tiên hỗ trợ theo các chính sách Khuyến công và được đề cử tham gia chương trình bình chọn  sản phẩm CNNTTB cấp khu vực Miền Trung Tây Nguyên năm 2022.

2. Đối tượng

Các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tại Huyện Hoà Vang; phường Hoà Hải, Hoà Quý quận Ngũ Hành Sơn; phường Hoà Hiệp Bắc, Hoà Hiệp Nam và Hoà Khánh Nam quận Liên Chiểu;

Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác thuộc lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố.

3. Hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn

Các cơ sở công nghiệp nông thôn đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB nộp hồ sơ đăng ký về quận, huyện (2 bộ hồ sơ kèm theo bản hồ sơ điện tử) đến trước ngày 22/4/2021 gồm:

a. Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (Mẫu phụ lục số 01 – Thông tư 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương) kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở công nghiệp nông thôn.

b. Thuyết minh mô tả giới thiệu sản phẩm đăng ký (Mẫu phụ lục số 2 – Thông tư 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương) kèm theo tối thiểu 03 ảnh màu, cỡ 10×15 cm của sản phẩm được chụp tại 3 góc độ khác nhau (chính diện, mặt bên, từ trên xuống);

c. Bản sao hợp lệ các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm (nếu có) như: chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác.

Mọi thắc mắc về hồ sơ tham gia bình chọn, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng
Phòng Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
09 Cách mạng Tháng Tám, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-3889285.
Email: khuyencongdng@gmail.com.

(Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng)