Tin trong nước

Mời tham gia diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản tỉnh Bắc Giang năm 2019

15/05/2019

Diễn đàn kinh tế sản xuất, têu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản tỉnh Bắc Giang năm 2019. diễn ra ngày 30/5 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang – phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Thành phần:

Đại biểu tham dự từ phía Việt Nam: Đại diện lãnh đạo Chính phủ; đại diện lãnh đạo Bộ và đại diện một số cục, vụ, viện của: Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp &PTNT, Bộ Khoa học và Công nghệ. Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại và các ngành liên quan của: tỉnh Bắc Giang, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh phía bắc, đông tây nam bộ. Đại diện các doanh nghiệp tiêu thụ vải thiều phía Việt Nam. Một số cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Đại biểu phía Trung Quốc:

– Tham tán thương mại Trung Quốc tại thành phố Hà Nội

– Đại diện lãnh đạo Sở Thương mại tỉnh Quảng Tây

– Đại biểu huyện Hà Khẩu: Đại diện lãnh đạo Chính phủ nhân dân huyện Hà Khẩu; lãnh đạo các cơ quan chức năng: Ban Quản lý cửa khẩu; Cục Thương vụ Hà Khẩu, các cơ quan liên ngành quản lý cửa khẩu Hà Khẩu (Hải quan, Biên phòng, Thuế, Kiểm nghiêm, kiểm dịch). Hiệp hội xuất nhập khẩu hoa quả Hà Khẩu và một số doanh nghiệp nhập khẩu vải thiều tại Hà Khẩu (Nhờ Chính phủ nhân dân huyện Hà Khẩu mời giúp 40  doanh nghiệp).

– Đại biểu thị Bằng Tường: Đại diện lãnh đạo Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường; Cục Quản lý cửa khẩu và thương mại thị Bằng Tường; Khu Bảo thuế tổng hợp thị Bằng Tường; Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Hữu Nghị Quan; các cơ quan quản lý cửa khẩu: Lũng Vài, Pò Chài, Hữu Nghị Quan (Hải quan, Biên phòng, Thuế, Kiểm nghiêm, kiểm dịch). Hiệp hội xuất nhập khẩu hoa quả Bằng Tường, doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh vải thiều thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây (40 doanh nghiệp).

Ban Tổ chức chịu trách nhiệm các chi phí ăn, nghỉ, đi lại của Đoàn đại biểu trong thời gian tham dự Diễn đàn và tổ chức đón Đoàn đại biểu huyện Hà Khẩu lúc 07h00 ngày 29/5/2019 tại cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

UBND tỉnh Bắc Giang trân trọng kính mời các đại biểu đến dự và chuẩn bị ý kiến phát biểu tại Diễn đàn.

 Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

– Ông Nguyễn Văn Thọ – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: (+84) 2043 555 788; Fax: (+84) 2043 824 098, di động: (+84) 912 498 332; Email: nguyenvanthottxttm@gmail.com.

– Ông Nguyễn Quang Quý –Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang. Điện thoại (+84) 987 984 489.