Hội thảo, đào tạo, tập huấn

Mời tham gia Hội nghị Kết nối cung cầu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

03/11/2020

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Vĩnh Long và Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại Khu vực đồng bằng sông Cửu Long – Giải pháp tìm đầu ra cho nông sản.

  • Thời gian dự kiến: ngày 9/11/2020 (thứ 2)
  • Địa chỉ: Hội trường Đức Phát Hoàng Gia (số 68/8D đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Hội nghị là cơ hội để các hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tìm hiểu và kết nối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất- kinh doanh trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm trao đổi thông tin, đẩy mạnh liên kết trong cung ứng và tiêu thụ hàng hóa.

Sở Công Thương Đà Nẵng kính mời các hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đăng ký tham gia chương trình.

  • Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
  • Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, số 2A, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
    • Ông Nguyễn Quốc Huấn (0988.767.297)_Trưởng phòng QLTM
    • Bà Đặng Thị Huệ An (0945.105.587)_Chuyên viên phòng
    • Email: phongqltm2011@gmail.com

(ITPC Đà Nẵng)