Cơ hội giao thương

Mời tham gia kết nối các sản phẩm OCOP vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm

16/12/2019

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gồm các hoạt động kết nối các sản phẩm OCOP, xây dựng các điểm bán và giới thiệu sản phẩm OCOP,.. Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Kết nối các sản phẩm OCOP và các điểm bán và giới thiệu sản phẩm OCOP, cụ thể như sau:
Thời gian: 7h30 thứ Ba, ngày 17/12/2019
Địa điểm: Hội trường 201, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng thông báo đến quý doanh nghiệp có nhu cầu tham gia Hội nghị và trưng bày sản phẩm liên hệ:
Tạp chí Công Thương  – Bộ Công Thương
Điện thoại: 0971004867
Email: ocopconnect@gmail.com
Người liên hệ: Phạm Thị Lệ Nhung