Hội thảo, đào tạo, tập huấn

Mời tham gia khóa đào tạo: “Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý”

06/06/2019

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý”.

Thời gian: Từ ngày 18/6/2019 đến ngày 19/6/2019.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Đơn vị tổ chức:
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tổ chức.

Nội dung đào tạo
 – Tổng quan về hệ sinh thái khởi nghiệp;
– Kinh nghiệm quốc tế và bài học kinh nghiệm trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đối với Việt Nam;
– Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương;
– Quản lý kỹ thuật và công nghệ, nguồn lực và tài chính trong doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
– Kích hoạt môi trường khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo – Liên kết các tổ chức hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp;
– Quản trị dự án thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Kinh phí tổ chức:
Học viên được miễn học phí và tài liệu khi tham gia khóa học. Học viên tự túc chi phí ăn, ở, đi lại trong suốt thời gian tham gia khóa học.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng xin thông báo đến quý đơn vị được biết và đăng ký tham dự:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường, Sở Công Thương, Tầng 19 – Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Điện thoại: 0905.374.792 (ông Đỗ Hà Anh Vũ), Email: vudha@danang.gov.vn hoặc Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, Tầng 22 – Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Điện thoại: 0236.3887429 – 0985.632.717 (bà Trần Ngọc Oanh), Email: oanhtn@danang.gov.vn trước ngày 09/6/2019 để tổng hợp.