Mời tham gia Tuần lễ Thương Hiệu Quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4

09/04/2021

Chương trình Thương hiệu Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 và giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, Ngành triển khai nhằm mục tiêu xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Với ý nghĩa đó, theo đề xuất của Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 2343/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 4 năm 2008 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 20/4 hàng năm là Ngày Thương hiệu Việt Nam.

Hướng tới kỷ niệm ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4, tăng cường nhận biết Thương hiệu quốc gia Việt Nam và quảng bá, giới thiệu các doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia đã được Chính phủ công nhận tới cộng đồng xã hội trong và ngoài nước, Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại) sẽ tổ chức Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia chào mừng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 (từ ngày 15/4 đến ngày 21/4/2021) nhằm tuyên truyền, quảng bá về Chương trình, đồng thời tăng cường truyền thông cho công tác xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng thông báo tới các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để biết, đăng ký tham gia Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia.

Link đăng ký tham gia Diễn đàn THVN 2021: http://event.vietrade.gov.vn/diendanthqg2021

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu Quốc gia – Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương)
Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024.39347628 (máy lẻ: 77)
Người liên hệ: Anh Nguyễn Tuấn Tú (0913693959)
Email: thqg@viettrade.gov.vn, ptnl@viettrade.vn./.

Đính kèm:
– Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương;
Các hoạt động của Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia chào mừng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4.

(Sở Công Thương Đà Nẵng)