Trung tâm thương mại - Chợ truyền thống

SIÊU THỊ LOTTE MART ĐÀ NẴNG

18/10/2017

Địa chỉ: 06 Nại Nam, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3611999
Website: lottemart.com.vn

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Siêu thị tổng hợp