Khuyến công

Tập huấn “Tái cơ cấu ngành Công Thương” thời kỳ hậu covid – 19

01/11/2021

Sáng ngày 29/10/2021, tại Văn phòng Cục Xúc tiến thương mại tại thành phố Đà Nẵng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại TPĐN và các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương tại thành phố Đà Nẵng tổ chức Khóa tập huấn “Tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025”.

Tham gia tập huấn có lãnh đạo và cán bộ các đơn vị liên quan đến lĩnh vực Công Thương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các đại biểu nghe diễn giả cung cấp nhiều thông tin và kiến thức hữu ích về việc tái cơ cấu thị trường thương mại trong nước, tái cơ cấu xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ hậu Covid-19, đặc biệt là những chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành Công nghiệp và giải pháp điều chỉnh phân bổ không gian Công nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ngành.

Thông qua buổi tập huấn, hy vọng sẽ mở ra nhiều điểm sáng cho  nền kinh tế thị trường sau thời gian dài chịu tác động của đại dịch covid – 19, những chính sách mới nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của ngành Công Thương.

# ITPC Đà Nẵng