Tin địa phương

Thông báo đăng ký tham gia Chương trình Khuyến công địa phương năm 2020

13/02/2020

Triển khai Chương trình Khuyến công địa phương hàng năm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và ngày 04/02/2020 Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng có văn bản số 143/SCT-QLCN về việc thực hiện Chương trình khuyến công địa phương năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng kính thông báo đến các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đăng ký tham gia các nội dung chương trình Khuyến công địa phương 2020, tập trung một số nội dung như sau:
+ Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. (Mức hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đầu tư thiết bị nhưng không quá 150 triệu đồng/cơ sở).
+ Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới. (Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí nhưng không quá 300 triệu đồng/mô hình).
+Hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành trong, ngoài nước (Hỗ trợ một phần kinh phí tham gia gian hàng, vận chuyển).
+Hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn, tiêu thụ nguyên nhiên liệu, năng lượng hiệu quả, tư vấn các giải pháp sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn (Mức chi tối đa 50% chi phí tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng/cơ sở).
Các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp đang có nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, vui lòng liên hệ để được tư vấn rõ hơn về điều kiện nhận được nguồn hỗ trợ từ chính sách khuyến công.
Thời hạn đăng ký tham gia đến trước ngày 22/02/2020 gửi về Phòng Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. Điện thoại: (0236) 3889285 – 0986.102447 (Mr.Quang) hoặc Email: khuyencongdng@gmail.com.
Fanpage: Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Đà Nẵng.