Tin trong nước

Thông báo về việc đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021 (từ nguồn ngân sách trung ương)

13/02/2020

Thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025; Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 07/12/2017 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.
Ngày 20 tháng 01 năm 2020, Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương có Công văn số 21/CN-CNHT về việc đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021 (sau đây gọi tắt là Chương trình).
Mục tiêu chính của Chương trình là tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ thuộc các lĩnh vực chủ yếu bao gồm lĩnh vực linh kiện phụ tùng điện tử, ô tô, dệt may – da giày và công nghiệp công nghệ cao thông qua các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài; hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm; công tác truyền thông, phổ biến thông tin về hoạt động công nghiệp hỗ trợ.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại xin thông báo đến các đơn vị, tổ chức quan tâm và mong muốn tham gia Chương trình có thể tìm hiểu, lập hồ sơ đăng ký đề án theo hướng dẫn tại CV 21-CN-CNHT, gửi về Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương trước ngày 31/3/2020.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương
Tầng 4, số 23 Ngô Quyền, phườngTràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Liên hệ trực tiếp: bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (điện thoại: 0981.795.094; email: linhngtm@moit.gov.vn)
hoặc ông Lê Văn Khôi (0945.245.279; khoilv@moit.gov.vn)

KCTV