Tin địa phương

Thông báo về việc xét tuyển viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, trực thuộc Sở Công Thương năm 2021

13/10/2021

Thực hiện Quyết định số 397/QĐ-SNV ngày 08/10/2021 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, trực thuộc Sở Công Thương năm 2021.

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2021.

  • Số lượng cần tuyển:  Số lượng 05 người
  • Vị trí việc làm và yêu cần trình độ, chuyên ngành (theo file thông báo tuyển dụng bên dưới)
  • Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng: Tháng 12/2021 tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng, Số 09 Cách mạng tháng Tám, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
  • Từ ngày 15/10 đến 14/11/2021: Nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại phòng Tổ chức -Hành chính (Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng)

Thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức đề nghị truy cập trên trang thông tin điện tử http://socongthuong.danang.gov.vn hoặc liên hệ phòng Tổ chức hành chính Trung tâm, Điện thoại: 0236.3898165

File thông báo tuyển dụngTuyen dung vien chuc