Tin địa phương

THÔNG BÁO: Xét tuyển viên chức tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, trực thuộc Sở Công Thương năm 2022

12/09/2022

  1. Số lượng viên chức cần tuyển các vị trí:

Hành chính tổng hợp: 01 người

Tổ chức nhân sự: 01 người

Văn thư lưu trữ: 01 người

Khuyến công: 01 người

Tổ chức hội chợ triển lãm: 01 người

Thông tin thị trường: 01 người

Kế toán: 01 người

  1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng
  2. a) Thời gian: Dự kiến trong tháng 11/2022.
  3. b) Địa điểm: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Số 09 Cách mạng tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
  4. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Từ ngày 09/9/2022 đến hết ngày 08/10/2022

  1. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Tại Văn phòng Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, Tầng 19, Trung tâm hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (số điện thoại: 0263.3822548) hoặc gửi theo đường bưu chính.

Thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức đề nghị truy cập trên trang thông tin điện tử https://socongthuong.danang.gov.vn của Sở Công Thương hoặc liên hệ Văn phòng Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0263.3822548./.

(Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng)

Đính kèm: Kế hoạch xét tuyển 2114/KH-SCT