Tin địa phương

[Thông tin] Các chương trình Xúc tiến thương mại Đà Nẵng năm 2021

25/03/2021

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-SCT ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt nội dung và phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại năm 2021,

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng xin thông tin đến Quý Hội/Hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chương trình xúc tiến thương mại năm 2021 (phụ lục đính kèm), để thông báo cho các hội viên và có kế hoạch tham gia chương trình.

Doanh nghiệp quan tâm xin đăng ký với Trung tâm theo địa chỉ sau:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng
Phòng Xúc tiến thương mại
Địa chỉ: Số 09 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại: 0236.3896571
Email: danangtpic@gmail.com

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.

(Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng)

Download:
– CV-81.signed.signed
PL_CV-81.signed