Tin trong nước

Thông tin Quỹ hỗ trợ tài chính của Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa

03/08/2021
Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong tình hình hiện nay, Bộ Kế hoạch đầu tư đã phê duyệt giảm lãi suất cho vay của Quỹ phát triển DNNVV về mức 2,16%/năm (ngắn hạn) và 4.0%/năm (trung và dài hạn) cho các đối tượng sau: DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, DNNVV tham gia chuỗi giá trị. Mức cho vay tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh. Thời hạn cho vay tối đa không quá 7 năm.
DNNVV nộp hồ sơ đề nghị vay vốn tại điểm giao dịch của các Ngân hàng nhận vốn cho vay như: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAB), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh HD Bank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
Để biết thêm chi tiết xin liên hệ:
Quỹ phát triển DNNVV (Phòng hỗ trợ doanh nghiệp)
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.37957855/ 024.37957897 (số máy lẻ 379)
Email: smedf@mpi.gov.vn
Website: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn