Bản tin Công thương quý III/2018

Thông tin về Thuế

30/08/2018
  1. Đà Nẵng áp dụng thí điểm khai thuế GTGT, TNCN điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản

Ngày 29/12/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2715/QĐ-BTC về việc triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Thu nhập cá nhân (TNCN) điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2018 cơ quan thuế và người nộp thuế là cá nhân có tài sản cho thuê có nhu cầu được khai thuế GTGT, TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê tài sản thực hiện theo quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2128/QĐ-BTC ngày 04/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm khai thuế GTGT, TNCN điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà.

Cá nhân thực hiện khai thuế điện tử, phải đảm bảo các điều kiện thực hiện giao dịch điện tử theo Thông tư 110/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

  1. Công viên phần mềm Đà Nẵng được công nhận là Khu Công nghệ thông tin tập trung

Ngày 7/12/2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1967/QĐ-TTg công nhận Công viên phần mềm Đà Nẵng là Khu Công nghệ thông tin tập trung. Khu Công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng có quy mô 10.885,6m2, bao gồm hai tòa nhà tại địa chỉ số 2 và 15 đường Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Khu công nghệ có chức năng tập trung các hoạt động nghiên cứu phát triển, đào tạo, sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, cung cấp hạ tầng, cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp và các hoạt động khác liên quan đến công nghệ thông tin.

Khu công nghệ được hưởng các chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ thông tin tập trung quy định tại Nghị định 154/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung, các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật.

  1. Nhiều chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Ngày 04/1/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2018/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu Công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2018.

Chính phủ ưu tiên bố trí vốn ngân sách Trung ương, ưu tiên huy động vốn ODA cho Đà Nẵng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các dự án xây dựng công trình tiện ích công cộng cần thiết, trung tâm đào tạo, trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.

Theo Nghị định, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong Khu CNC Đà Nẵng sẽ được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm; Các dự án đầu tư mới có quy mô vốn từ 3.000 tỷ đồng trở lên được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 30 năm; đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao được áp dụng thuế suất ưu đãi 10%. Ngoài ra, các doanh nghiệp này còn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

Về thuế nhập khẩu, Nghị định cho phép miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu (áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng) để tạo tài sản cố định của dự án trong Khu CNC bao gồm: máy móc, thiết bị; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án; vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được;…

Ngoài ra, Nghị định còn quy định miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn dự án đầu tư; hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng; ưu đãi về tín dụng đầu tư và các ưu đãi khác cho nhà đầu tư khi đầu tư vào Khu CNC Đà Nẵng.

  1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm.

Đây là một trong những nội dung hỗ trợ cho DNNVV khi đơn vị được thành lập từ việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp được quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 (có hiệu lực từ ngày 11/3/2018) của Chính phủ quy định một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó:

Khi thực hiện việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh, DNNVV được miễn nhiều loại phí: đăng ký doanh nghiệp lần đầu; công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; phí thẩm định và cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Ngoài ra, các DNNVV được miễn phí truy cập thông tin trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV do Bộ Kế hoạch & Đầu tư quản lý và trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đồng thời, ngân sách Nhà nước cũng sẽ hỗ trợ tối thiểu 50% chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Học viên của DNNVV thuộc địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, DNNVV do nữ làm chủ được miễn học phí tham gia khóa đào tạo.

Bên cạnh đó, Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, như hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới…

DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh hay doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cũng nằm trong số doanh nghiệp được nhận hỗ trợ trên nguyên tắc, Nhà nước hỗ trợ có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực.

  1. Sửa đổi, bổ sung thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN theo Thông tư số 25/2018/TT-BTC

Ngày 16/3/2018, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

– Về hoàn thuế GTGT: trên tinh thần của Nghị định 146/2017/NĐ-CP đã bổ sung trường hợp doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan, xuất khẩu ra nước ngoài nếu hàng hóa xuất khẩu này thực hiện tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan (trước đây: Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu). Bộ Tài chính đã quy định chi tiết đối tượng được hoàn thuế trong một số trường hợp xuất khẩu như: Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu, là cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu; đối với gia công chuyển tiếp, là cơ sở ký hợp đồng gia công xuất khẩu với phía nước ngoài; đối với hàng hóa xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài, là doanh nghiệp có hàng hóa, vật tư xuất khẩu thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài; đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.

– Về thuế TNDN: bên cạnh việc hướng dẫn cụ thể quy định tại Nghị định 146/2017/NĐ-CP đối với phần chi vượt mức 3 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Bộ Tài chính còn bổ sung quy định: các doanh nghiệp nhận chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp khác có kèm theo chuyển giao tài sản thì doanh nghiệp nhận chuyển nhượng chỉ được trích khấu hao tài sản cố định vào chi phí được trừ đối với các tài sản nhận chuyển giao đủ điều kiện trích khấu hao theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán tại doanh nghiệp chuyển nhượng.

– Về thuế TNCN: Bộ Tài chính đã có sửa đổi hướng dẫn liên quan đến thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Cụ thể, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Luật chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Luật chứng khoán và Điều 120 của Luật doanh nghiệp.

Như vậy, so với hướng dẫn hiện hành tại Thông tư 111/2013/TT-BTC thì Thông tư 25/2018/TT-BTC dẫn chiếu cụ thể đến quy định tại “Khoản 1 Điều 6 của Luật chứng khoán”, “Khoản 2 Điều 6 của Luật chứng khoán”, “Điều 120 của Luật doanh nghiệp”, đồng thời, cụm “…thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần” được sửa đổi thành “…Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ phần…”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2018, riêng những trường hợp chịu sự điều chỉnh của Nghị định 146/2017/NĐ-CP được hướng dẫn tại Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.■