ITPC Đà Nẵng
 • English
 • ITPC Đà Nẵng
 • English
 • Trang chủ » Tin địa phương
  Thông báo về việc mời chào giá gói thầu “Dịch vụ vệ sinh môi trường”  phục vụ Chương trình Quảng bá Sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng – Đà Nẵng 2023

  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu cho gói thầu  “ Dịch vụ  vệ sinh, môi trường”   phục vụ Chương trình Quảng bá Sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng – Đà Nẵng 2023 từ ngày 28-30/4/2023 tại Công viên APEC  quận Hải Châu – […]

  Thông báo về việc mời chào giá: Lắp đặt Gian hàng tiêu chuẩn, thảm trải lối đi phục vụ Chương trình Quảng bá Sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng – Đà Nẵng 2023

  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu thực hiện gói thầu: Lắp đặt Gian hàng tiêu chuẩn, thảm trải lối đi phục vụ Chương trình Quảng bá Sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng – Đà Nẵng 2023. Từ ngày 28-30/4/2023 tại Công viên APEC […]

  Thông báo về việc mời chào giá gói thầu “Dịch vụ bảo vệ, an ninh” phục vụ Chương trình Quảng bá Sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng – Đà Nẵng 2023

  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu cho gói thầu “ Dịch vụ bảo vệ, an ninh” phục vụ Chương trình Quảng bá Sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng – Đà Nẵng 2023, từ ngày 28-30/4/2023 tại Công viên APEC  quận Hải Châu- thành […]

  Thông báo về việc mời chào giá: gói thầu “Lắp đặt nhà bạt, âm thanh ánh sáng, sân khấu và các dịch vụ phụ trợ” phục vụ Chương trình Quảng bá Sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng – Đà Nẵng 2023

            Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu: gói thầu “ Lắp đặt nhà bạt, âm thanh ánh sáng, sân khấu và các dịch vụ phụ trợ” phục vụ Chương trình Quảng bá Sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng – Đà Nẵng 2023. Từ […]

  Thông báo về việc mời chào giá: gói thầu Trang trí tổng thể và tuyên truyền phục vụ Chương trình Quảng bá Sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng – Đà Nẵng 2023

  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu thực hiện : gói thầu Trang trí tổng thể và tuyên truyền phục vụ Chương trình Quảng bá Sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng – Đà Nẵng 2023. Từ ngày 28-30/4/2023 tại Công viên APEC quận Hải […]

  Thông báo về việc mời chào giá:  gói thầu Văn nghệ khai mạc phục vụ Chương trình Quảng bá Sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng – Đà Nẵng 2023

  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu thực hiện gói thầu gói thầu Văn nghệ khai mạc phục vụ Chương trình Quảng bá Sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng – Đà Nẵng 2023,  từ ngày 28/4-30/4/2023 tại Công viên APEC quận Hải Châu – […]

  Thông báo về việc mời chào giá gói thầu “Chi phí vệ sinh môi trường” (quét, thu gom rác) của “Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2023-Tôn vinh sản phẩm OCOP”

  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu cho gói thầu “ Chi phí vệ sinh, môi trường” (quét thu gom rác)  của “Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2023-Tôn vinh sản phẩm OCOP” từ ngày 06/6/2023 – 11/6/2023. Kính mời Quý Công ty quan tâm […]

  Thông báo về việc mời chào giá gói thầu “Chi phí bảo vệ, an ninh” của “Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2023-Tôn vinh sản phẩm OCOP”

  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu cho gói thầu “ Chi phí bảo vệ, an ninh” của “Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2023- Tôn vinh sản phẩm OCOP” từ ngày 06/6/2023 – 11/6/2023. Kính mời Quý Công ty quan tâm có đủ năng […]

  Thông báo về việc mời chào giá gói thầu “Nhà bạt, âm thanh ánh sáng, sân khấu và các dịch vụ phụ trợ” của “Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2023 – Tôn vinh sản phẩm OCOP”

  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu dàn dựng “ Nhà bạt, âm thanh ánh sáng, sân khấu và các dịch vụ phụ trợ” của “Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2023-Tôn vinh sản phẩm OCOP”  từ ngày 06/6/2023 – 11/6/2023. Kính mời Quý Công […]

  Thông báo về việc mời chào giá gói thầu “Trang trí, tuyên truyền” của “Hội chợ Hàng Việt  Đà Nẵng 2023- Tôn vinh sản phẩm OCOP”  

  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu “Trang trí, tuyên truyền” của “Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2023- Tôn vinh sản phẩm OCOP” từ ngày 06/6/2023 – 11/6/2023.  Kính mời Quý Công ty quan tâm có đủ năng lực và kinh nghiệm vui lòng […]

  Thông báo về việc mời chào giá gói thầu “Văn nghệ khai mạc và ca nhạc hằng đêm” của “Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2023-Tôn vinh sản phẩm OCOP”  

  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu thực hiện gói thầu “Văn nghệ khai mạc và ca nhạc hằng đêm” của “Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2023-Tôn vinh sản phẩm OCOP” từ ngày 06/6/2023 – 11/6/2023.  Kính mời Quý Công ty quan tâm có […]

  Thông báo về việc mời chào giá gói thầu “Dàn dựng gian hàng, thảm trải lối đi” của “Hội chợ Hàng Việt  Đà Nẵng 2023 – Tôn vinh sản phẩm OCOP”

  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu “Dàn dựng gian hàng, trải thảm lối đi” của “Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2023 – Tôn vinh sản phẩm OCOP” từ ngày 06/6/2023 – 11/6/2023.  Kính mời Quý Công ty quan tâm có đủ năng lực […]

  1 2 3 14